blanker blanker
Logo
twshow

Grŵp Mynediad Draphont Abermaw

Amcan y grŵp yw hyrwyddo'r syniad o adeiladu mynedfa ddiogel o Abermaw i'r draphont ar draws yr Afon Fawddach ar gyfer cerddwyr, beicwyr ac eraill, gan gynnwys pobl sydd ag anghenion arbennig.

Barmouth - Viaduct Access Group

The purpose of the group is to promote the idea of building a safe access from Barmouth, to the Viaduct across the Mawddach, for walkers, cyclists and others, including people with additional needs.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Home | Project Introduction
Project Videos | Walkway CGIs

| © 2013-24, Barmouth - Viaduct Access Group